Kazališna udruga Virko-Šibenik osnovana je 2005. godine. Svoje ime je dobila po prvoj predstavi koja je nastala u produkciji udruge, o napuštenom dječaku Virku koji je imao čudnu naviku da viri kroz ključanice tuđih vrata. Danas KU Virko-Šibenik broji 70 aktivnih članova. Punih 13 godina otkako je osnovana Kazališna udruga je uprizorila trideset predstava te se predstavila publici u preko 400 izvedbi po cijeloj RH i BiH. KU Virko-Šibenik je kroz godine od osnutka sudjelovala, bilo kao partner, organizator ili suorganizator brojnih manifestacija, festivala, događanja, protokola i sl. 

Neki od značajnijih predhodno navedenih su: partnerstvo s NP Krka u osnivanju i osmišljavanju Burnumskih Ida i Franz Josef , suradnja s Udrugom “Argonauta” za realizaciju projekta “Arheološko blago Colentum 2,3,4, i 5” , organizacija svečanih otvorenja dvanaest kulturno-povijesnih manifestacija “Srednjovjekovnog sajma u Šibeniku” te organizacija kazališnih festivala “Glumište pod murvom”, “Murtalije” i “Livanjsko kulturno ljeto”. 
Zbog svog velikog profesionalnog iskustva u provedbi kulturnih programa i na temelju dosadašnje suradnje sa Gradom Skradinom, KU Virko je izabrana za partnera na projektu Kulturni centar Grada Skradina kako bi osmislila i provodila nove programe i pridonijela razvoju Kulturnog centra. 
Radionice koje Kazališna udruga Virko Šibenik provodi kroz projekt su:
-Dramsko literarnu radionicu 
-Lutkarsku radionicu 
-Plesno glazbenu radionicu 
-Likovnu radionicu

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Skradina.