Kontakt

Kulturni centar Grada Skradina
Trg Male Gospe 3 
22 222 Skradin
Hrvatska

Tel: +385 (0) 22 771 076
Fax: +385 (0) 22 771 051

Djelatnici

Voditeljica projekta:
Nikolina Uroda

Koordinatorica aktivnosti:
Marijana Skorić

Financijska djelatnica:
Marina Elez

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Skradina.