KULTURNI ŽIVOT JE PROCVJETAO

Kulturni centar Grada Skradina uspostavljen je prije dva mjeseca u sklopu istoimenog projekta financiranog iz ESI fondova. Brojne lokalne organizacije civilnog društva sudjelovale su na edukativnim i kreativnim radionicama u organizaciji Kulturnog centra, a projektom je kulturni život u Skradinu procvao.

-Cilj projekta je na odgovarajućem modelu civilno-javnog partnerstva uspostaviti suradnju lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) i Grada Skradina. Takvo partnerstvo predstavlja zajedničke inicijative i projekte javnoga, poslovnoga i civilnoga (neprofitnoga) sektora za opće dobro, u kojem svaki od partnera donosi određene resurse i sudjeluje u planiranju i odlučivanju o zajedničkim ciljevima te provođenju dogovorenih aktivnosti – pojašnjavaju iz Kulturnog centra Grada Skradina.

Tako se u lokalnoj zajednici osvijestio značaj djelovanja udruga kao i načini uključivanja u njihov rad. Osim toga, kroz provedbu ovog projekta stvorila se partnerska suradnja među udrugama što je dobar temelj za apliciranje na budućim projektima.

-Unatoč otežanoj situaciji kod provedbe, zbog pridržavanja zaštitnih mjera, projekt se uspješno bliži kraju. Značajnu ulogu pritom ima sam prostor Kulturnog centra koji je svojom funkcijom opravdao potrebu uspostave te će u narednom periodu doseći svoj puni potencijal s obzirom na to da je kulturni život u Skradinu procvao – zaključuju iz Kulturnog centra Grada Skradina.