O nama

Na području Grada Skradina nije postojao adekvatno uređen i prilagođen prostor za provedbu kulturnih programa i manifestacija u zatvorenom. Lokalnom stanovništvu  nije bilo dostupno dovoljno kulturnih sadržaja jer lokalne organizacije civilnog društva (OCD-i) i ustanove u kulturi svoje programe i aktivnosti nisu imali gdje provoditi (dosadašnji prostori nisu bili adekvatni). Kako bi se riješio navedeni problem Grad Skradin je odlučio prijaviti projekt ”Kulturni centar Grada Skradina”  kojem je svrha kroz osnaživanje kapaciteta ciljanih skupina i uspostave modela sudioničkog upravljanja (civilno-javno partnerstvo) uspostaviti Kulturni centar Grada Skradina. 

 

Ukupna vrijednost projekta je 2.050.570,00 HRK od čega je 85% bespovratnih sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda (1.742.984,50 HRK), dok obvezni dio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurava Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (307.585,50 HRK).
Vrijeme trajanja Projekta je od 01.12.2018. godine do 01.12.2020. godine, te se provodi na području Šibensko-kninske županije.

Elementi projekta

Element 1. Jačanje kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi:

– Predavanje „Civilno-javno partnerstvo u kulturi na području Grada Skradina” sa ciljem promoviranja i uspostave što kvalitetnijeg civilno-javnog partnerstva
– Okrugli stol „Važnost civilno-javnog partnerstva u kulturi”
– Predavanje „Uspješni kulturni centri” sa ciljem upoznavanja lokalnih OCD-a i ustanova sa primjerima dobre prakse kulturnih centara na području RH i EU
– Tiskanje i distribuiranje stručne brošure na temu važnosti civilno-javnog partnerstva u kulturi za lokalnu zajednicu
– Info kampanja „Kultura je COOL” sa ciljem promocije i zagovaranja civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja te korištenja javne infrastrukture u kulturi i važnosti uključivanja lokalne zajednice
– Stručna radionica „Osnaživanjem za kulturu” sa ciljem educiranja o upravljanju za potrebe provedbe kvalitetnih kulturnih programa
– Pružanje mentorstva lokalnim OCD-ima i ustanovama u kulturi sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta u području upravljanja

Element 2. Razvoj i uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi. U suradnji sa lokalnim OCD-ima, javnim sektorom i lokalnom zajednicom izraditi će se:

– Poslovni plan upravljanja u kulturi na području grada Skradina
– Plan komunikacije i vidljivosti u kulturi
– Plan održivosti kulturnog centra i kulturnih programa na području grada Skradina
– Plan praćenja i vrednovanja modela sudioničkog upravljanja na području grada Skradina

Element 3. Priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa:

– Adaptiranje i opremanje prostora Kulturnog centra Skradin
– Izrada promotivnih materijala, vizualnog identiteta i web stranice Kulturnog centra
– Uspostava Kulturnog centara Skradin
– Provedba programa partnerskih organizacija

Cilj projekta

Provedbom predavanja i radionica ovog projekta povećat će se kapaciteti ciljane skupine u području sudioničkog planiranja, upravljanja u kulturi te upravljanju i provedbi kulturnih programa. Adaptacijom i opremanjem Kulturnog centra Skradin, kroz model civilno-javnog partnerstva, ciljanoj skupini će biti omogućena provedba njihovih programa i aktivnosti u suvremenom multimedijalnom centru. Provedbom aktivnosti ovog projekta, lokalnom stanovništvu će se omogućiti sudjelovanje u mnogobrojnim kulturnim sadržajima kroz koje će poboljšati kvalitetu provođenja slobodnog vremena.

Očekivani rezultati projekta

 –  14 osoba će sudjelovati u edukaciji te pripremi i izradi lokalnog modela suradničkog upravljanja, tj. partnerstva javne ustanove s organizacijama civilnog društva u svrhu zajedničkog upravljanja korištenjem prostora kulturne ustanove. 
 – Sustavnom izobrazbom i profesionalnim razvojem 14 osoba iz ciljanih skupina razvit će se kapaciteti lokalnih dionika i potaknuti međusektorska suradnja.
 – Provodit će se info kampanja podizanja javne svijesti o civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi.
 – Svoje programe i aktivnosti, ciljana skupina će provoditi u adaptiranom prostoru Kulturnog centra Grada Skradina.

Djelatnici

Voditeljica projekta:
Nikolina Uroda, nikolina.uroda@grad-skradin.hr 

Koordinatorica aktivnosti:
Marijana Skorić, marijana.skoric@grad-skradin.hr

Financijska djelatnica:
Marina Elez, marina.elez@grad-skradin.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Skradina.