Projektom pod nazivom ”Kulturni centar Grada Skradina” u razdoblju od 24 mjeseca uspostavit će se Kulturni centar Skradin kojim će se upravljati kroz model civilno-javnog partnerstva. Lokalni OCD-i i javne ustanove u kulturi povećati će svoje kapacitete te će građanima ponuditi raznovrsne i kvalitetne kulturne programe i aktivnosti. 

Partneri u projektu su:

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Skradina.