Udruga Rupska zvona osnovana je 2012.g. s ciljem njegovanja i poticanja pozitivne tradicijske vrijednosti, razvoja vizije prostora Grada Skradina u urbanističkom, komunalnom, gospodarsko-turističkom, kulturnom i sportskom aspektu. Udruga je do sada provela mnogobrojne kulturne aktivnosti kao što su: -tribina „Nacionalni park u lokalnoj zajednici“ -organizacija maškara -foto izložbe „Rupe-nekad i sad“ i „Oluja“ -proslava Badnje večeri na otvorenom i dr. Za partnera u sklopu projekta Kulturni centar Grada Skradina Udruga je izabrana kako bi provodila kulturno-tradicijske aktivnosti koje su od velikog značenja za lokalno stanovništvo. Tako u Projektu sudjeluje kroz provedbu četiri radionice:
-Pričaonice za djecu koje se odvijaju u OŠ Skradin, područne škole Rupe i Dubravice, DV Žižula, ali i na otvorenom kada to dozvoljava vrijeme (park, igralište i sl.)
-Tematske tribine na temu aktualnih kulturno-umjetničkih i sportskih događanja
-Foto/slikarske izložbe s lokalnom tematikom
-Književna druženja

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Grada Skradina.